כרמא

נקודות מכירה

נקודות מכירה

 • איזור
 • שער בנימין
 • ירושלים
 • ירושלים
 • ירושלים
 • קריית ענבים
 • גבעת שמואל
 • תל אביב
 • חדרה
 • כפר אדומים
 • אלון
 • שם החנות
 • מיני מחנה יהודה
 • בורקס אמא
 • מינימרקט הגבעה
 • Deli Garden / דלי גרדן
 • אפרת בייקרי
 • על המשקל
 • Vom fass / מהחבית
 • תבליני דנין
 • אדומיט
 • ארץ בראשית
 • כתובת
 • איזור תעשייה שער בנימין
 • רח' רבקה 17, תלפיות
 • רח' האצל 1, גבעה צרפתית
 • רח' יהודה בורלא 1, גן בוטני
 • אפרת בייקרי
 • רח' יוני נתניהו 21, קניון עופר הגבעה
 • רח' אלוף קלמן מגן 3, מתחם שרונה
 • רח' הרברט סמואל 72
 • תחנת הדלק סונול כפר אדומים
 • כביש 458 סמוך לישוב אלון
 • טלפון
 • 02-5355081
 • 02-6723182
 • 02-582-5510
 • 02-6767670
 • 02-6735529
 • 1599-501515
 • 03-6246047
 • 04-6220051
 • 02-9939868
 • 02-9974477
 • שער בנימין | מיני מחנה יהודה | איזור תעשייה שער בנימין | 02-5355081
 • ירושלים | בורקס אמא | רח' רבקה 17, תלפיות | 02-6723182
 • ירושלים | מינימרקט הגבעה | רח' האצל 1, גבעה צרפתית | 02-582-5510
 • ירושלים | Deli Garden / דלי גרדן | רח' יהודה בורלא 1, גן בוטני | 02-6767670
 • קריית ענבים | אפרת בייקרי | 02-6735529
 • גבעת שמואל | על המשקל | רח' יוני נתניהו 21, קניון עופר הגבעה | 1599-501515
 • תל אביב | Vom fass / מהחבית | רח' אלוף קלמן מגן 3, מתחם שרונה | 03-6246047
 • חדרה | תבליני דנין | רח' הרברט סמואל 72 | 04-6220051
 • כפר אדומים | אדומיט | תחנת הדלק סונול כפר אדומים | 02-9939868
 • אלון | ארץ בראשית | כביש 458 סמוך לישוב אלון | 02-9974477